Firma Ekosystem sp. z o.o. NIP: 676-10-25-867 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
31-425 Kraków, ul. Prandoty 6/8 Regon 350878728 KRS: 0000171298 Kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł opłacony w całości

        PHMB

Dział inwestycji budowlanych     |     Dział handlowy